Skip to main content

Obchodní podmínky

Provozovatelem eshopu je:

Veronika Charlotte Vacková
Plickova 880/19,
Praha 4, 149 00
IČ: 07854277
Tel.: 601106926
E-mail: recepce@oliola.cz

Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky stanovují pravidla pro nákup zboží a dárkových voucherů v internetovém obchodě www.oliola/eshop. Podmínky stanovují a upravují vztah mezi prodávajícím (provozovatel) a nakupujícím. (zákazník, spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

Právní vztahy mezi těmito dvěma stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, stejně i předpisy souvisejícími. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami odesláním závazné objednávky.

V případě, že nakupujícím je podnikatel, který nakoupené zboží použije dál při své podnikatelské činnosti, neřídí se práva a povinnosti účastníků této smlouvy, pokud není uvedeno jinak, ustanovením § 1824 a násl. občanského zákoníku, neboť nejde o spotřebitele.

Vymezení pojmů

 • Prodávající: Veronika Charlotte Vacková, Plickova 880/19, Praha 4, 149 00, IČ: 07854277
 • Kupující: Odběratel, spotřebitel uvede v objednacím formuláři své kontaktní údaje, nutné k vyřízení objednávky a dostatečně identifikující spotřebitele, všechny tyto údaje budou uvedeny v nákupních dokladech.
 • Předmět smlouvy: Předmětem smlouvy je koupě zboží na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Nabídka zboží je uvedena a pravidelně aktualizována na www.oliola.cz/eshop. Smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována. Je uložena u prodávajícího a není veřejně přístupná. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

Objednání zboží

Odesláním objednávky a jejím následným potvrzením na e-mailovou adresu kupujícího vzniká smluvní vztah. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat je možné provést do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.

Doprava a platba

V rámci internetového obchodu je zboží zasíláno pouze na území České republiky.

Možnosti dodání:

 • Zásilkovna
 • Osobně – zboží je možné vyzvednout osobně přímo v salonu: OliOla organic beauty, Na hroudě 28, Praha 10, 100 00
 • Při převzetí od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.

Možnosti platby:

 • Platbu lze provést převodem na účet: 8821886036/5500
  • Variabilní symbol = číslo objednávky
 • Další druhy online plateb zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 • Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
 • Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
 • Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
 • ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

Dárkové vouchery

Kupující může žádat využití služby prodávajícího prostřednictvím dárkového voucheru. Prodávající vystaví Voucher pouze v případě, že Kupující uvede následující údaje: kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, bydliště, telefon a email, doručovací adresa);

Službu nebo Služby, které bude Voucher obsahovat – Kupující je oprávněn zvolit Služby z nabídky

Hodnotu Dárkového voucheru – Kupující je oprávněn zvolit jakoukoliv hodnotu v rozmezí – 500,- Kč až 5000,- Kč. Hodnota Dárkového Voucheru představuje cenu, za kterou je možné jej u Prodávajícího koupit a zároveň představuje hodnotu, za kterou je možné čerpat u Prodávajícího Služby v jejich ceníkových cenách. Pokud si Kupující zvolí možnost doručení na zvolenou adresu, budou mu účtovány dodatečné poplatky za toto doručení a také za balné. Tyto poplatky jsou uvedeny a vždy k dispozici na stránkách Prodávajícího.

Voucher musí obsahovat minimálně následující údaje: kód voucheru, název objednané služby případně pouze hodnotu Voucheru, datum do kdy je možné voucher čerpat. Voucher, který neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je neplatný.

Spolu s Voucherem budou Kupujícímu dodány dodatečné informace obsahující informace o objednané Službě a kontaktní údaje pro rezervaci termínu čerpání Služeb. Voucher je jednorázový a po využití všech uvedených Služeb případně vyčerpání hodnoty Dárkového voucheru se stává neplatným. Voucher je volně přenosný na jinou osobu, přičemž převádějící je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy o poskytování služeb, která byla uzavřena s Prodávajícím.

Kupující má právo vybrat si z nabídky Prodávajícího jinou Službu, jejíž hodnota odpovídá nebo je nižší než původní cena zakoupené Služby uvedená na Voucheru. Kupující nemá nárok na vrácení případného rozdílu v cenách obou Služeb. Kupující nebo Příjemce má právo vybrat si z nabídky Prodávajícího jinou dražší Službu než je původní cena zakoupené Služby na Voucheru a doplatit rozdíl v cenách Služeb na místě čerpání Služby.

V případě, že Kupující chce zaplatit cenu Služby nebo její část prostřednictvím Voucheru, je Kupující povinen v rezervaci termínu služby vždy uvést kód Voucheru, který je na něm uveden. Jakýkoli Voucher není v žádném případě směnitelný za peníze, lze jej využít toliko k čerpání Služeb u Prodávajícího. V případě využití Služby Prodávající sníží hodnotu Voucheru o cenu objednané Služby. Zbývající hodnota Voucheru může být Kupujícím využita při další objednávce Služeb u Prodávajícího, a to až do doby uplynutí doby platnosti Voucheru. V případě ztráty, odcizení či zničení jakéhokoli platného Voucheru, prodávající neodpovídá za užití Voucheru neoprávněnou osobou.

Doba platnosti Voucherů je vždy uvedena na Voucherech, není-li uvedena je platnost 6 měsíců od data jeho vystavení, které není delší než 7 dní od jeho objednání Kupujícím.

Prodávající může prodloužit dobu platnosti Voucheru na základě žádosti Kupujícího poslané emailem na : recepce@oliola.cz před dnem ukončení doby platnosti Voucheru. Prodloužení doby platnosti Voucheru lze o 2 měsíce.

Držitel Voucheru je povinen rezervovat si termín k využití Služeb s dostatečným předstihem s ohledem na platnost Voucheru. Prodávající nenese vinu na případné nemožnosti Voucher využít z důvodu plné kapacity provozoven Prodávajícího.  Voucher není směnitelný za Zboží.

Provozovatel doručuje Vouchery ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí vylučuje možnost prohlídky zásilky před zaplacením. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností v Eshopu. Vykonáním volby Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Dodací lhůta při zasílání obvykle činí 3 dny od úhrady.

Záruka

Záruka je poskytována pouze pro přímého spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem a činí 24 měsíců od data dodání zboží. Záruka není poskytována v případě prodeje zboží podnikateli pro další podnikatelskou činnost a na takové zboží se vztahuje pouze odpovědnost za vady podle obchodního zákoníku.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí plnění. Zboží je povinen vrátit nepoškozené v původním obalu. Kupní cena bude spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu.

Storno podmínky

 • Storno ze strany kupujícího: Objednávku smí zákazník stornovat v případě, že je objednávka přijata, ale ještě není expedována. V případě pozdějšího storna, si prodávající vyhrazuje nárok na náhradu škody spojenou s expedicí zboží, zejména pak náhradu poštovného.
 • Storno ze strany prodávajícího: Provozovatel smí objednávku stornovat v případě, že zboží dlouhodobě není dováženo do ČR, či se velmi výrazně změní jeho cena. O zrušení objednávky musí spotřebitele informovat a v případě, že by již zboží uhradil, musí mu být částka navrácena zpět na účet.

Osobní údaje

S osobními údaji je nakládáno dle zákonů o ochraně osobních dat GDPR. Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou plnění povinností uložených právními předpisy. Prodávající chrání osobní data svých zákazníku proti zneužití.