Skip to main content

Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy www.oliola.cz
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát:

Internetový obchod: www.oliola.cz
Společnost: Veronika Charlotte Vacková
Se sídlem: Plickova 880/19, Praha 4, 149 00
IČ/DIČ: 07854277
E-mailová adresa: recepce@oliola.cz
Telefonní číslo: 601 106 926

Adresa pro vrácení zboží:

OliOla | organic beauty studio
Na Hroudě 3317/28, 100 00 Praha 10

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

    • Datum objednání ………….…….  / datum obdržení ………….…….
    • Číslo objednávky: ………….…….………….…….
    • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: ………….…….…… a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čís. účtu): ………….…….………….……………
    • Jméno a příjmení spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Adresa spotřebitele: ………….…….………….…….
    • Email: ………….…….………….…….
    • Telefon: ………….…….………….…….

V ………….……., Dne ………….…….

______________________________________

Podpis spotřebitele